LG Electronics, TP Vision i Toshiba tworzą sojusz na rzecz szerszego rozpowszechnienia inteligentnych telewizorów

LG 3D Video Wall

LG 3D Video Wall

Nowi członkowie sojuszu wnoszą wartościową wiedzę i doświadczenie.

Smart TV Aliance to sojusz na rzecz rozpowszechnienia inteligentnych telewizorów (Smart TV), założony w czerwcu tego roku przez LG Electronics i TP Vision, do których wkrótce potem dołączyła Toshiba. Następnie do sojuszu przystąpili kolejni członkowie wnoszący cenną wiedzę z różnych obszarów tej branży. W związku z poszerzaniem swego zasięgu rynkowego, sojusz Smart TV Aliance opublikuje wersję 2.0 specyfikacji platformy dla programistów (SDK). Specyfikacja będzie dostępna na oficjalnej stronie sojuszu pod adresem www.smarttv-alliance.org, natomiast sama platforma SDK zostanie udostępniona twórcom oprogramowania przed końcem bieżącego roku.

Członkami sojuszu są nie tylko producenci Smart TV, lecz również inne organizacje, które w różny sposób mogą się przyczynić do rozwoju inteligentnych rozwiązań. Firmy Qualcomm i MStar wniosą wiedzę z zakresu projektowania sprzętu. Obecność Obigo, czołowego dostawcy przeglądarek internetowych i oprogramowania aplikacyjnego to cenny wkład z perspektywy twórców oprogramowania. YuMe, dostawca oprogramowania i usług w zakresie reklam wideo, .

Zwiększająca się liczba członków Smart TV Alliance jest wyraźnym dowodem, że kolejne podmioty doceniają znaczenie sojuszu” — powiedział Richard Choi z LG Electronics, pełniący funkcję prezesa Smart TV Alliance. „Sojusz jest przykładem, jak cała branża działa w celu rozwiązania wspólnego problemu, co w perspektywie przyniesie oczywiste korzyści dla klientów. Zróżnicowanie członków sojuszu bardzo nas cieszy, gdyż świadczy o tym, że jest to inicjatywa nie tylko producentów telewizorów, lecz całej branży”.

Smart TV Alliance

Smart TV Alliance

W celu wykazania, że opracowanie przez sojusz wspólnej specyfikacji SDK nie jest jedynie ćwiczeniem teoretycznym, firma Obigo stworzyła aplikacje oparte na specyfikacji SDK 1.0, które działają jednolicie na telewizorach różnych producentów należących do sojuszu. Aplikacje te, jak np. Accuweather i Vilanoise, zostaną udostępnione użytkownikom już we wrześniu. Członkowie sojuszu będą następnie opracowywać i udostępniać dalsze aplikacje.

Jest to ważny krok dla naszej branży. Możliwość tworzenia aplikacji dla znacznie większej liczby urządzeń otwiera przed nami wspaniałe perspektywy” — powiedział David Hwang, prezes Obigo. „Zamiast testować tę samą aplikację na wielu różnych modelach telewizorów, możemy obecnie skupić się na jej doskonaleniu, a to oznacza znaczne zwiększenie produktywności”.

W związku z nawiązaniem współpracy przez różne społeczności związane z branżą Smart TV, sojusz zamierza wkrótce opublikować na swojej stronie internetowej wersję 2.0 specyfikacji SDK, która zostanie zaimplementowana przez członków sojuszu w produktach wprowadzanych na rynek w roku 2013. Dzięki opublikowaniu specyfikacji przed udostępnieniem właściwego SDK, projektanci będą mogli zapoznać się z oczekiwaniami wobec takich produktów i odpowiednio zaplanować rozwój aplikacji. Narzędzie programowe SDK zostanie udostępnione do pobrania ze strony www.smarttv-alliance.org w terminie późniejszym.

  • Irek

    Sojusze zawsze pomagają w szybkim rozwoju technologii, dwa tak duże koncerny na pewno szybko wzbogacą i rozwiną ofertę oprogramowania dla tej platformy. Będzie to z korzyścią dla obu firm no i dla użytkowników ;)