Czy firma RTV może być ekologiczna?

(Fot. Flickr/ Menage a Moi/Lic. CC by-sa)

(Fot. Flickr/ Menage a Moi/Lic. CC by-sa)

Słowo „korporacja” najczęściej kojarzy się negatywnie: bezduszny twór wykorzystujący ludzi i środowisko, niedbający o nic innego poza zyskiem. Firma LG to korporacja, czy tego chce, czy nie. Jednak w jej przypadku powyższe skojarzenie jest błędne.

LG Electronics to korporacja, która przełamuje stereotypy w każdej dziedzinie. Jest firmą, która może jednoznacznie kojarzyć się z odpowiedzialnością za środowisko i otoczenie, w jakim funkcjonuje. Może zabrzmi to banalnie i mało przekonująco, ale LG może wręcz uchodzić za wzór do naśladowania dla innych.

Firma przyjazna środowisku

LG stara się istnieć w zgodzie z naturą. Oczywiście zadanie to nie jest łatwe w przypadku firmy produkcyjnej, która korzysta ze złóż naturalnych, a do produkcji podzespołów używa często szkodliwych dla środowiska materiałów. Niemniej jednak w takich realiach dbałość o środowisko jest możliwa.

Co ciekawe, LG niejednokrotnie samo wychodzi z inicjatywami oraz przewodzi realizacji dobrowolnych programów ochrony środowiska naturalnego. Jako przykłady można wymienić program redukcji emisji gazów cieplarnianych czy racjonalnego zarządzania wykorzystywaną energią.

Organizacja Narodów Zjednoczonych kilka lat temu złożyła propozycję, żeby do roku 2050 obniżyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 50% poniżej poziomu z roku 1990, w celu zmniejszenia efektu cieplarnianego. W realizacji tego zadania uczestniczy LG.

W firmie dokonano szczegółowych analiz emisji CO2 w ostatnich latach. Sporządzono dokładne zestawienie emisji dla placówek w poszczególnych krajach. To pozwoliło na wysnucie odpowiednich wniosków i wdrożenie ich w życie. Nie skończyło się tylko na obietnicach.

W 2009 oku firma ogłosiła start inicjatywy o nazwie Life’s Good When it’s Green 2020. Zgodnie z nią LG Electronics miała zamiar w roku 2012 osiągnąć 5% redukcję emisji gazów cieplarnianych względem wyników z 2008 roku (o 75 000 ton) oraz 10% redukcję do roku 2020 (o 150 000 ton). Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi już za kilka miesięcy.

(Fot. Flickr/Joel Bedford/Lic. CC by-nd)

(Fot. Flickr/Joel Bedford/Lic. CC by-nd)

Zrównoważony rozwój

To filozofia LG Electronics, która ma na celu zapewnienie optymalnej realizacji zadań względem planety oraz ludzi. Celem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie komfortu wszystkim ludziom, którzy mają jakąkolwiek styczność z firmą.

Wprowadzanie innowacji oraz nowych rozwiązań technicznych ma dawać zatem nie tylko korzyści użytkownikom, ale też np. osobom mieszkającym w pobliży fabryki wytwarzającej te produkty. Każda gałąź produkcji musi być dostosowana do aspektów społecznych, ekologicznych oraz oczywiście ekonomicznych.

Aby sprostać temu niełatwemu zadaniu, LG zdefiniowało szereg korporacyjnych zasad, które mają systematyzować większość zagadnień związanych z produkcją oraz sprzedażą produktów. Zasady zrównoważonego rozwoju firmy LG Electronics zawierają się w 9 krótkich punktach:

  1. Zasady zrównoważonego rozwoju obowiązujące w firmie LG Electronics (LGE) stały się standardem, według którego są oceniane wszystkie aspekty zarządzania korporacją.
  2. Firma LGE poprawia jakość życia użytkowników, oferując im innowacyjne produkty.
  3. Firma LGE nieustannie generuje przychody dla swoich interesariuszy i inwestorów poprzez opracowywanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i wprowadzanie nowatorskich technik zarządzania.
  4. Firma LGE zachęca do samorealizacji, nagradzając kreatywność i indywidualność swoich pracowników.
  5. Firma LGE rozwija się razem ze swoimi partnerami. Ze wszystkimi współpracujemy z poszanowaniem zasad uczciwego handlu i współpracy.
  6. Staramy się patrzeć na swoją działalność z szerokiej perspektywy i brać pod uwagę wszystkie stosowane procesy, aby zapewnić, że pełną dbałość o jakość środowiska naturalnego przez minimalizowanie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych.
  7. Wypełniając rolę dobrego korporacyjnego obywatela, firma LGE podejmuje szereg inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.
  8. Tworząc strategie i powołując nowe jednostki organizacyjne, firma LGE uwzględnia opinie swoich interesariuszy oraz społeczny wpływ tych decyzji.
  9. Firma LGE ocenia skuteczność istniejących zasad zrównoważonego rozwoju oraz na bieżąco informuje o ich modyfikacjach wszelkie zainteresowane osoby.

Eco Home

My LG Eco Home

My LG Eco Home

Zarówno ekologiczne zapędy korporacji, jak i zasady zrównoważonego rozwoju owocują wielorako. Jednym z efektów, który bezpośrednio może odczuć konsument, jest stworzenie ciekawej platformy multimedialnej My Eco Home.

Inicjatywa LG ma pokazywać, w jaki sposób dzięki produktom marki klienci mogą żyć bardziej ekologicznie i inteligentnie. Kampania ma na celu uświadomienie korzyści płynących z użytkowania najnowszych urządzeń LG z pięciu ekologicznych linii występujących na rynku pod wspólną nazwą Core Technologies.

Na potrzeby projektu przygotowano miniwitrynę internetową www.lgcoretech.com. Pozwala ona na projektowanie pomieszczeń wymarzonego domu. Do dyspozycji są trzy główne schematy domu. Po wyborze jednego z nich można zacząć projektowanie wnętrz. Z lewej strony cały czas wyświetlany jest Eco Index wskazujący, jak bardzo ekologiczny jest dom marzeń użytkownika.

Poprzez ten projekt LG stara się nauczyć klienta, że z ekologią należy obcować każdego dnia i w każdej chwili życia. Klient po części nieświadomie staje się więc aktywnym uczestnikiem wielkiego ekologicznego scenariusza, jaki stara się pisać LG Electronics.

Możliwość komentowania jest wyłączona.