CSR ? społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie LG

LG - społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

LG - społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

Firma społecznie odpowiedzialna zakłada, że zysk, choć istotny, nie stanowi jedynego celu jej działania. Poza wynikami finansowymi ważny jest również wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie: przyrodę, ludzi czy inne przedsiębiorstwa. W jaki sposób LG realizuje tę koncepcję?

Czym jest CSR?

Dość powszechne jest postrzeganie CSR (Corporate Social Responsibility) jako połączenia troski o środowisko i filantropii. To błędne przekonanie. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, nie ogranicza się do stosowania zasad narzuconych przez prawo ani do sporadycznych, podyktowanych względami marketingowymi akcji. Jest to gruntowna zmiana filozofii prowadzenia firmy.

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne rozumie, że nie jest zawieszone w próżni, a jego działania przekładają się na bliższą i dalszą okolicę oraz zamieszkujących ją ludzi. Dlatego społecznie odpowiedzialny biznes to nieustający dialog ? próba zrozumienia potrzeb lokalnych społeczności i pogodzenia ich z działalnością przedsiębiorstwa.

Aby mówić o społecznie odpowiedzialnym biznesie, nie wystarczy, że firma przestrzega litery prawa. Konieczne jest respektowanie przepisów, jak również troska, by biznes prowadzony był nie tylko legalnie, ale też etycznie. W warunkach wolnego rynku i walki o rentowność nie jest to proste zadanie, jednak najlepsze firmy ? w tym LG ? starają się mu sprostać.

Relacje z lokalnymi społecznościami

Współpraca z wieloma podmiotami (Fot. LG.com)

Współpraca z wieloma podmiotami (Fot. LG.com)

Poza zakrojonymi na szeroką skalę, ogólnopolskimi akcjami wymierne efekty prowadzenia odpowiedzialnego biznesu można zobaczyć w miejscach, gdzie działa LG. W Polsce należy do nich m.in. Mława, gdzie od kilkunastu lat istnieje i rozbudowuje się fabryka LG.

Poza oczywistymi inwestycjami dotyczącymi budowy nowoczesnej fabryki firma nawiązała również dialog z samorządem i mieszkańcami, mający na celu pogodzenie interesów przedsiębiorstwa i lokalnej społeczności. Na inwestycji skorzystali wszyscy ? firma znalazła lojalnych pracowników, mieszkańcy pracę, a samorząd rozwiązał problem trapiącego region bezrobocia.

Rozbudowa linii produkcyjnych zaowocowała rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników. Obecnie LG zatrudnia niemal połowę aktywnych zawodowo mieszkańców Mławy.

Stworzone przez zakład miejsca pracy znacząco przyczyniły się do spadku bezrobocia w regionie z 25 do około 7 proc. Na skutek inwestycji LG zaczęła się rozwijać drobna przedsiębiorczość w regionie, co przełożyło się na przychody z podatków pozyskiwanych przez samorząd.

Współpraca dotyczy również edukacji. Dzięki staraniom LG na miejscu powstała filia wyższej uczelni. Korzystają z tego wszyscy. Koreański koncern rozwiązał w ten sposób problem pozyskania dobrze wykształconych pracowników, a lokalni mieszkańcy mają nie tylko możliwość zdobycia na miejscu wyższego wykształcenia, ale również perspektywę znalezienia zaraz po studiach zatrudnienia w koreańskiej firmie.

LG Electronics w Mławie (Fot. Pracuj/LG)

LG Electronics w Mławie (Fot. Pracuj/LG)

Współpraca z partnerami biznesowymi

Często niedocenianym aspektem CSR są relacje firmy z kontrahentami. Zgodnie z założeniami odpowiedzialnego biznesu nie można dążyć do maksymalizacji własnych zysków lub oszczędności kosztem innej firmy.

Nie jest to jednak wyłącznie działanie dobroczynne. W interesie przedsiębiorców leży budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku relacji pozwalających obu stronom na czerpanie korzyści ze współpracy. Przykładem takich działań mogła być reakcja LG na skutki kryzysu ekonomicznego w 2008 roku.

Firma wdrożyła wówczas program wsparcia dla dostawców, pomagając im poradzić sobie ze skutkami zapaści. Pomoc ze strony odpowiedzialnego partnera zaowocowała korzyściami dla wszystkich. Kontrahenci LG uniknęli problemów, a koreańska firma nie straciła sprawdzonych, zaufanych dostawców ? łańcuch nie został przerwany.

Produkty z logo CarbonFree

CarbonFund.org

CarbonFund.org

Ekologiczny aspekt CRS zakłada, że firma robi w zakresie ochrony środowiska znacznie więcej, niż wymaga od niej prawo. Jedną z inicjatyw w tym zakresie jest fundacja Carbonfund.org wydająca certyfikaty, które potwierdzają, że dany produkt nie pozostawił po sobie uciążliwego spadku w postaci dwutlenku węgla.

Już w przyszłym roku LG zaprezentuje pierwsze produkty, które zasłużyły na logo CarbonFree. Ambitne plany firmy przewidują wprowadzenie na rynek przyjaznych dla środowiska serii produktów, takich jak: telewizory, monitory LCD, lodówki, pralki, lampy LED i panele słoneczne.

Kampanie społeczne

Dowodem zaangażowania firmy w działalność CSR są również kampanie społeczne niezwiązane z jej podstawową działalnością. Przykładem jest m.in. zaangażowanie się LG w tegoroczną kampanię ?Jestem widoczny?, dotyczącą problemu bezpieczeństwa pieszych na drogach.

W ramach tej akcji w lecie tego roku odbył się happening, podczas którego czołowi polscy projektanci zaprezentowali odblaskową modę ? stroje pozwalające kierowcom na łatwe dostrzeżenie pieszego.

W happeningu wzięła udział m.in. ambasador marki LG Gosia Baczyńska. Firma zaangażowała się również w tworzenie materiałów promujących akcję (filmu pokazującego kulisy przeprowadzonej wówczas sesji zdjęciowej).

Możliwość komentowania jest wyłączona.