AGD przyjazne dla środowiska. Jak LG dba o ekologię?

Warto zachować takie widoki! (Fot. Flickr/Nanagyei/Lic. CC by)

Warto zachować takie widoki! (Fot. Flickr/Nanagyei/Lic. CC by)

Ekologia nie jest modą ani chwytem marketingowym. Troska o środowisko stała się koniecznością narzucaną nie tylko przez przepisy, ale też przez zdrowy rozsądek. Firma LG od dawna dokłada starań, aby jej produkty spełniały najwyższe normy ekologiczne.

Świadomość ekologiczna

Energooszczędny i przyjazny dla środowiska produkt, który kupujemy w sklepie, to efekt długiego procesu mającego swój początek nie na fabrycznej linii montażowej, ale w ścisłym kierownictwie firmy. W przypadku LG ekologiczny kurs został wytyczony m.in. przez filozofię zrównoważonego rozwoju.

Koreańska firma deklaruje skupienie uwagi nie tylko na doraźnych działaniach, ale również na szerszym kontekście ? przyszłości naszej planety i zachowaniu równowagi pomiędzy aspektami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi.

Wśród wyznawanych przez LG zasad zrównoważonego rozwoju są m.in. zapisy dotyczące dbałości o przyrodę, wspierania lokalnych społeczności czy takiej organizacji procesów produkcyjnych, by ich wpływ na środowisko był minimalny.

Gazy cieplarniane

Choć przyczyny zmian klimatycznych wciąż są przedmiotem sporów naukowców, prawdopodobnie jedną z nich jest wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Globalna firma, jaką jest LG, nie może ignorować tego problemu – aktywnie włącza się w walkę z zagrożeniami związanymi z emisją gazów cieplarnianych.

Propozycja ONZ, która przewiduje zmniejszenie w 2050 roku emisji dwutlenku węgla o połowę (w porównaniu z rokiem 1990), spotkała się z pełną aprobatą LG. Co więcej, produkująca energooszczędne urządzenia firma nie ma nic do ukrycia ? realizując postulaty Carbon Disclosure Project, ujawnia emisję CO2.

Konkretne działania

Jak w praktyce wygląda troska LG o świat, w którym żyjemy? Przykładem może być należąca do LG fabryka Chang-Won. Przyjazne dla środowiska rozwiązania zaczynają się już na etapie dojazdu do pracy. Wśród pracowników spopularyzowano dojeżdżanie rowerami ? liczba osób korzystających z tego środka lokomocji zwiększyła się niemal o jedną trzecią.

Fabryka LG, w której wprowadzono proekologiczne rozwiązania (Fot. Panoramio.com)

Fabryka LG, w której wprowadzono proekologiczne rozwiązania (Fot. Panoramio.com)

Kolejne korzyści dla środowiska przyniosło ograniczenie intensywności działania klimatyzacji (za punkt graniczny przyjęto temperaturę 26°C) oraz wyeliminowanie zbędnego oświetlenia, które jest wyłączane, gdy tylko przestaje być potrzebne.

Zmodyfikowano również transport na terenie fabryki ? kursują w niej wahadłowo autobusy zamiast wykorzystywanych wcześniej samochodów. Pracownicy są motywowani do oszczędności energii, otrzymując zwrot w wysokości 3 proc. jej kosztów.

Te dość proste działania przyniosły imponujący efekt. W ciągu roku udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 5000 ton.

Troska o środowisko na etapie projektu

Aby powstał produkt ekologiczny, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników jeszcze na etapie projektowania. LG to pierwsza koreańska firma, która przystąpiła do programu ?Czystsze Środowisko?. W związku z nim od 1994 r. wdrożono cztery strategie ekoprojektowania.

Należą do nich eliminowanie substancji niebezpiecznych z cyklu produkcyjnego, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości recyklingu i redukcja wykorzystania zasobów.

Na etapie projektu uwzględnia się nie tylko przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska, ale również branżowe trendy i pomysły pozwalające na produkowanie jeszcze bardziej ekologicznych urządzeń. Oznacza to starania zmierzające do redukcji wagi i objętości produktu, wydłużenie cyklu życia urządzenia czy szersze zastosowanie surowców pochodzących z recyklingu.

Niezwykle istotne jest również dostosowanie sprzętu do ponownego przetworzenia. Pod uwagę bierze się możliwość ponownego wykorzystania surowców i komponentów oraz sprawy pozornie tak drobne, jak liczba narzędzi potrzebnych do demontażu.

Ekoprojektowanie i produkty LG

Przykłady praktycznego zastosowania proekologicznych założeń łatwo wskazać w konkretnych produktach, np. parowych pralkach LG. W procesie produkcyjnym nie tylko wyeliminowano stosowanie metali ciężkich, ale obniżono również poziom hałasu.

Co więcej, ograniczono wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając wielkość i masę urządzenia. Dzięki temu produkcja, eksploatacja i transport pralek stały się bardziej przyjazne dla środowiska.

Ekologiczne pralki LG (Fot. LG.com)

Ekologiczne pralki LG (Fot. LG.com)

Sama eksploatacja również przynosi wymierne oszczędności ? w pralkach parowych LG udało się zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę o niemal połowę, redukując zarazem zużycie energii o 51 proc. O 21 proc. wzrosła efektywność prania.

Troska o środowisko została nagrodzona certyfikatem europejskiej organizacji TÜV.

Podobne zasady stosuje się podczas projektowania telewizorów LG. Urządzenia te opracowano także pod kątem bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Aby zapobiec w takiej sytuacji emisji niebezpiecznych substancji, produkt zabezpieczono warstwą materiałów niepalnych.

Przyjazne dla środowiska telewizory LG (Fot. LG.com)

Przyjazne dla środowiska telewizory LG (Fot. LG.com)

Podobnie jak w przypadku pralek ekologiczne projektowanie dotyczy całego cyklu życia produktu. Telewizory zostały opracowane w taki sposób, aby dzięki łatwemu demontażowi poszczególnych elementów ułatwić recykling.

Troska o środowisko znajduje odzwierciedlenie także w telefonach komórkowych LG. Wyeliminowano z nich metale ciężkie, jak ołów czy kadm, oraz nikiel, który mógłby u niektórych użytkowników powodować alergie.

Telefon komórkowy też może być przyjazny dla środowiska! (For. LG.com)

Telefon komórkowy też może być przyjazny dla środowiska! (For. LG.com)

Wymogi ekologii zostały uwzględnione na etapie projektowania funkcji urządzenia ? np. w pełni naładowany telefon informuje o możliwości odłączenia ładowarki, pozwalając na uniknięcie niepotrzebnych strat energii. Pierwszym telefonem wyprodukowanym po dobrowolnym włączeniu się LG w projekt Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) był model KU380.

 • Anita_33

  Dbanie o ekologię to teraz podstawa, mamy bardzo zanieczyszczone środowisko, więc każda akcja wspierająca jest potrzebna. Sprzęty muszą być energo i wodooszczędne. 

 • Sonilla

  Pralki parowe LG są tego doskonałym przykładem – lekkie, ciche i energooszczędne. Mnie bardzo odpowiada taka opcja prania, bo i wodę oszczędzam.

 • Maria M

  Mnie się podoba takie podejście do sprawy, nie dosyć, że sprzęt od LG jest coraz bardziej innowacyjny i solidny to jeszcze mają świetne pomysły  na produkowanie jeszcze bardziej ekologicznych urządzeń.

 • Sonia

  Bycie ekologicznym na szczęście staje się coraz modniejsze. Nasze środowisko i tak jest już bardzo zanieczyszczone, więc podejście producenta LG do sprzętów ekologicznych jest bardzo na czasie.